Mengira

Mari kita mengira.

Mendarab

Mari kita mendarab.

Bahagi

Mari kita membahagi.
 

Siapa Cikgu

Maklumat Peserta Kursus:

Nama: Mohammad Razi Bin Halim

No Matrik: D20102046436

Kumpulan Kuliah : EL-A40

Nombor Bulat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13....

Darab

2X2 2X3 2X4 2X5 2X6...

Bahagi

10/2 20/2 30/2 40/2 50/2....